Сервозадвижване MELSERVO - JE

Image

Лесен за използване

Усъвършенствана настройка с едно докосване

Сервоусилването се регулира с леко докосване без персонален компютър.

Толерантност срещу моментално прекъсване на захранването

Функцията за задвижване с незабавно изключване на захранването и кондензаторът с голям капацитет намаляват престоя на машината.

Система за откриване на абсолютна позиция

Абсолютната система за разпознаване на позицията може лесно да бъде конфигурирана със сервоусилвател MR-JE-B.

Вградена функция за позициониране

MR-JE-A има вградена функция за позициониране, позволяваща операция за позициониране с метод на таблица на точки и др.

Висока производителност

SSCNETIII / H

MR-JE-B е съвместим със 150Mbps пълнодуплексна високоскоростна оптична мрежа SSCNETIII / H, постигайки система с висока реакция.

Бързо и точно

Специалният двигател позволява реакция на скоростта с честота от 2,0kHz, съкращавайки времето за такт.

Енкодер с висока разделителна способност

Сервомоторът е оборудван с 131072 импулса/оборот 17-битов енкодер с висока разделителна способност, постигайки висока точност.

Съхранение на енергия

Кондензаторът с голям капацитет позволява ефективно използване на регенеративната енергия, намалявайки консумацията на енергия.

Глобален стандарт

Съответствие с глобалните стандарти

MR-JE серия, отговаря на световните стандарти.

Глобална поддръжка

FA центровете, разположени по целия свят, предоставят внимателни услуги в подкрепа на потребителите.

Конфигурация на сервосистемата

Image
  • MELSERVO-JE catalog

  • MR-JE-_A SERVO AMPLIFIER INSTRUCTION MANUAL

  • MR-JE-_A SERVO AMPLIFIER INSTRUCTION MANUAL (POSITIONING MODE)

  • MR-JE-_B SERVO AMPLIFIER INSTRUCTION MANUAL

  • MR-JE SERVO AMPLIFIER INSTRUCTION MANUAL (TROUBLE SHOOTING)