Сервозадвижване MELSERVO - J5

Image

Прогресивност за развитие на машините

- Подобряване на производителността

- Стандартизация на програмата

Свързаност за гъвкави системни конфигурации

- Интеграция със свързани устройства

Удобство за бързо стартиране на работа

- Подобряване на инструмента

- Подобрена използваемост на задвижващата система

Ремонтопригодност за бързо откриване и диагностициране на повреди

- Прогнозна/превантивна поддръжка

- Коригираща поддръжка

Възможност за използване на съществуващи устройства

- Взаимозаменяемост с модели от предишно поколение

  • MELSERVO-J5 Catalogue

  • MELSERVO-J5 Catalogue digest edition

  • MR-J5 User's Manual (Hardware)

  • MR-J5 User's Manual (Function)

  • MR-J5 User's Manual (Adjustment)

  • MR-J5-G-MR-J5W-G User's Manual (Parameters)

  • MR-J5-G-MR-J5W-G User's Manual (Communication Function)

  • MR-J5 User's Manual (Troubleshooting)

  • MR-J5 Partner's Encoder User's Manual