Модули за управление на движение/позициониране

Модул за управление на движение 4/8 оси

Функции

- Линейна интерполация

- Кръгова интерполация

- Непрекъснат контрол на траекторията

- Ускорение/забавяне по S-крива

Контрол

- Синхронен контрол

- Кам контрол

- Контрол на въртящия момент

fx5-40ssc-s

Модул за позициониране 2 оси

fx5-20pg-p