Входно/изходни модули

Входно/изходен модул с променливотоково външно захранване

16 цифрови входа 24VDC и 16 релейни или транзисторни изхода с винтови клеми.

Входно/изходен модул с постояннотоково външно захранване

16 цифрови входа 24VDC и 16 релейни или транзисторни изхода с винтови клеми.

FX5-32ER-ES

Модули с цифрови входове

8/16/32 входа 24VDC

Image

Модули с цифрови изходи

8/16/32 релейни или транзисторни изхода

fx5-8ex-es

Модули с цифрови входове/изходи

8 цифрови входа 24VDC и 8 релейни или транзисторни изхода

16 цифрови входа 24VDC и 16 релейни или транзисторни изхода

Image

Високоскоростен импулсен входно/изходен модул

8 входа 24VDC и 8 транзисторни изхода

FX5-16ET-ES-H