Входно/изходни модули с високоскоростни броячи на импулси

Високоскоростни броячи на импулси

2 канала 200kHz

FX5-16ET-ES-H