Софтуер за настройка на инвертори FR Configurator2

fr_config2
От стартирането на инвертора до поддръжката, този многофункционален софтуер позволява на потребителя лесно да задава настройки на компютъра.

 

Лесно свързване с USB кабел

Стандартно се предоставя USB конектор (Mini-B конектор) за лесно свързване на инвертора към компютър без нужда от конвертор.

fr_config2_img_01

Интуитивен потребителски интерфейс

Свързаните инвертори се показват във форма на дървовиден изглед. Прозорците за всяка функция могат да бъдат достъпни чрез промяна на раздела за максимална ефективност.

fr_config2_img_02

Работата може да се извършва далеч от оборудването с помощта на USB памет

Чрез зареждане на данни за проследяване и настройки на параметри, копирани на USB устройство с памет в FR Configurator2, анализът и настройките могат да се извършват с лекота далеч от оборудването.

fr_config2_img_03

Контрол на последователността (функция за разработчици)

Функцията Developer се използва за създаване на програми и записването им в инвертора, за да се позволи използването на PLC функцията на инвертора.

Image

Ефективни настройки за стартиране

Системни настройки

Тук се задава метода, който се използва за свързване между инверторите и компютъра. Може да се настрои и автоматично разпознаване на свързаните инвертори. Номерът на станцията, моделът, капацитетът и опциите за включване на свързаните инвертори също могат да бъдат зададени ръчно.

fr2function_img_01-01

Тестова работа

За избрания инвертор могат да се задават команди, честотни настройки и режим на работа.

fr2function_img_01-02

Функция за преобразуване

Параметрите могат да се задават с функцията за автоматично преобразуване на параметри при подновяване от серията FR-A700

fr2function_img_01-03

Извършвайте настройки преди работа и проверки по време на работа с лекота

Списък с параметри

Параметрите за избрани номера на станции могат да се показват и променят.
Входно/изходните сигнали могат да се присвояват чрез настройки по функция.

fr2function_img_02-01

Редактиране на файл за копиране на параметри на USB памет

Настройките на параметрите (файл за копиране на параметри на USB устройство с памет), прочетени от инвертора към USB устройство с памет, могат да се редактират.

Функция за групов мониторинг

Множество инверторни монитори могат да се наблюдават едновременно.
С монитор на терминала може да се следи състоянието включено/изключено.

fr2function_img_02-02

Лесна за следване платформа улеснява лесната поддръжка

Диагностика (хронология на грешките)

Историята на грешките на инвертора може да бъде прочетена и показана заедно с часа на възникване на алармата. Активиращите грешки могат да бъдат показани и инверторите също могат да бъдат ресетнати.

fr2function_img_03-01

Помощ

Показва съдържанието на ръководствата с инструкции за инвертора и софтуера.

fr2function_img_03-02

Графична функция

Данните за инвертора могат да бъдат извадени и показани в графичен формат. Данните за проследяване също могат да бъдат прочетени и показани в графика.

fr2function_img_03-03