Инженерен софтуер за управление на задвижване MT Works2

mtworks2

Създайте усъвършенствани системи за управление на задвижването

mt_works

Системни настройки

Със силно графичния характер на екрана за системни настройки, настройката на серво усилвателите е лесна. Софтуерът предоставя подробности за параметрите, така че да могат да бъдат конфигурирани, без да е необходимо да се обръщате към ръководството.

SFC програмиране на движение

С помощта на SFC програма за движение е възможно да се записват машинни операции, да се извършва мониторинг и да се симулира/тества за грешки, всичко това под формата на блок-схема. Използвайте съветника за инструкции, за да пишете бързо и лесно програми.

Редактиране на програма за механична система

Използвайте прост интерфейс за плъзгане и пускане, за да създадете сложни синхронни системи за управление. Променете CAM моделите визуално, за да подпомогнете допълнително процеса на проектиране.

Помощ за серво програмиране

Конфигурирайте усъвършенствани програми за управление на задвижването без необходимост от ръководство. Просто изберете желаните серво команди от списъка с инструкции и помощта е точно там. Следвайте помощта и задайте елементи като номер на ос, адрес на позициониране и скорост на позициониране, за да завършите конфигурацията.

Различни функции на тестов режим

Изпълнявайте основни инструкции в тестов режим без нужда от програма. Тествайте нова система с функции като връщане в начална позиция, JOG и други само с едно щракване на мишката.

Симулатор на движение

Режимът за отстраняване на грешки в програмата и функцията за цифров осцилоскоп позволяват лесно тестване на SFC програми за задвижване, серво програми и механични системни програми, всички без необходимост от истински хардуер.

Цифров осцилоскоп

Начертайте данните за обратна връзка, синхронизирани с данните на контролера за задвижване, върху същата графика, за да разкриете бързо всички проблеми. Използването на тази функция прави стартирането и пускането в експлоатация бързо и лесно. Също така MT Works2 улеснява запазването на събраните данни във формат CSV.

Богати функции за мониторинг

Подобрете ефективността на инсталацията и поддръжката, като използвате един от многото инструменти за наблюдение, за да видите SFC програмата за задвижване в действие, да наблюдавате състоянието на контролера за задвижване или да наблюдавате групови грешки.