Интегриран инженерен софтуер iQ Works4

Image

Този изчерпателен софтуерен пакет включва софтуер за програмиране за ефективно междусистемно инженерство.

iQ Works е интегриран софтуерен пакет, състоящ се от GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 и FR Configurator2, които се използват за програмиране на продукти за автоматизация на Mitsubishi Electric. Софтуерната интеграция е подобрена с Navigator като централна системна конфигурация, включваща лесен за използване, графичен потребителски интерфейс с допълнителни функции за споделяне на проекти, като системни етикети и параметри. Предимствата на този мощен интегриран софтуерен пакет са, че проектирането на системата е много по-лесно със значително намаляване на повтарящите се задачи, намаляване на грешките, като същевременно помага за намаляване на цялостната TCO.

 

Navigator – Софтуер за управление на системата

Графично базиран конфигурационен инструмент на ниво система, който опростява дизайна на системата, като предоставя визуално представяне на системата. Включени са и функции за управление на системата, като параметризиране на цялата система, етикети и блоково четене на проектни данни.

 

GX Works3 – Инженерен софтуер за контролери

GX Works3 е най-новото поколение софтуер за програмиране и поддръжка, предлаган от Mitsubishi Electric, специално проектиран за системата за управление MELSEC iQ-R Series. Той включва много нови функции като графично базирана системна конфигурация, интегрирана настройка за управление на движението, многоезична поддръжка, предоставяйки интуитивно решение за инженерна среда.

 

MT Works2 – Инженерен софтуер за управление на задвижването

Този софтуер за проектиране и поддръжка на контрол на задвижването включва интуитивно графично програмиране заедно със симулатор на цифров осцилоскоп.

 

RT ToolBox3 – Софтуер за програмиране на роботи

Този софтуер за настройка на робота поддържа различни стъпки от програмиране до въвеждане в експлоатация, оценка и поддръжка. В допълнение, подобрената превантивна поддръжка се реализира чрез използването на интегриран 3D симулатор на роботи.

 

FR Configurator2 – Софтуер за настройка на инвертори

Този софтуер опростява настройката и поддръжката на променливотоковите инвертори. Параметрите могат да се регистрират лесно и да се разпределят към множество инвертори при смяна и активиране на функцията на PLC от един екран за настройка.