Софтуер за настройка на инвертори FR Configurator Mobile

frconfigapp

Мобилното приложение FR Configurator позволява работа с инвертори чрез смартфони или таблети. (Съвместим с инверторите FR-A800E, FR-F800E и FR-E800E)


Mitsubishi Electric представя ново приложение за таблети и смартфони с iOS, което осигурява удобно пускане в експлоатация, поддръжка, отстраняване на неизправности, параметризиране и поддръжка за мониторинг за нашите инвертори FR-F800E и FR-A800E. Достъпно от Apple App Store, Inverter StartApp отговаря на съвременните изисквания за достъп до повече информация от производствените процеси, с по-лесна достъпност и за да може да се действа с тази информация по навременен и удобен начин.

frconf-mobile-app-qrcodes

УДОБНО НАБЛЮДЕНИЕ

Свързвайки се през безжична LAN, Inverter StartApp позволява на потребителя да сканира за инвертори Mitsubishi Electric FR-A800E, FR-F800E и FR-E800E/SCE в тази мрежа и да ги запитва за оперативни данни. Той осигурява както офлайн, така и онлайн (режим на работа) функции.

Използването на функционалността на работния режим е особено полезно за пускане в експлоатация и поддръжка. Потребителите могат да тестват работата, да четат и записват параметри, да наблюдават работата и да преглеждат хронологията на алармите. От екрана „Test operation“ потребителите могат да тестват работата на инвертора, като инициират старт/стоп на свързан двигател (в режим на движение или непрекъснат режим) и променят неговата честота.

От екрана „Parameter“ потребителите могат да четат и записват всички параметри и да експортират списъци с параметри като проект на FR Configurator2. В режим „Monitoring“ приложението Inverter StartApp показва графики в реално време на честота, ток, напрежение и скорост, като предлага допълнителна възможност за графични данни на екрана за анализ или за експортиране на оперативни данни като CSV файл.

И накрая, екранът „Alarm monitoring“ показва пълната хронология на алармите, заедно с обяснителни коментари за кодовете на алармата. Щраквайки върху дадена аларма, потребителите ще намерят подробности за възможните причини и съвети за отстраняване на неизправности.

 

СИСТЕМНА КОНФИГУРАЦИЯ

frconfigapp_system_configuration

ПРОЦЕДУРА ЗА НАСТРОЙКА

frconfigapp_setupprocedure