GOT2000 съвместим HMI софтуер GT SoftGOT 2000

Image

GT SoftGOT2000 е HMI софтуер, който работи на персонални компютри и панелни компютри.
Може да се използва за наблюдение и работа с информацията на индустриални устройства, които са свързани към персонален компютър или панелен компютър чрез мрежа.
GT SoftGOT2000 е софтуер, включен в GT Works3. По време на употреба трябва да се инсталира отделен USB лицензен ключ (GT27-SGTKEY-U).

 

Мониторинг на цех от отдалечено място чрез наблюдение и работа с информацията на различни индустриални устройства.

Image