Пускови съпротивления LRS - Gino

Liquid_Resistance_Starters

Когато асинхронният двигател с навит ротор се стартира от покой, въртящият момент, който се генерира от тока, трябва да е по-висок от натоварването, започващо от инерцията, за да се предизвика въртенето на двигателя. Необходимия въртящ момент на товара зависи от конкретното приложение и неговите спецификации, като масата на движещите се части, инерционни и фрикционни стойности и материали в рамките на приложението влияещи върху работата.

Без стартов резистор токът на ротора би достигнал до 7 x номиналния ток, което би повлияло негативно на захранващите мрежи. Освен това е възможно да се генерира по-гладка стартова крива, която защитава електрическите и механичните компоненти на приложението и мотора, осигурявайки плавен старт на системата. Затова стартерите с течно съпротивление (LRS) обикновено се използват за стартиране на такива двигатели в промишлеността.

При течните стартери електролитният разтвор на Na2CO3 действа като резистор, което от своя страна зависи от концентрацията на сода. Чрез промяна на разстоянието между горните и долните електроди съпротивлението се намалява плавно. В допълнение, флуидът действа като запас от топлинна енергия, който възниква по време на стартиране и това бавно се отделя в атмосферата чрез повърхността на резервоара (може да се използва и опционален топлообменник).

Тази система се използва предимно там, където процесът не изисква контрол на скоростта и приложението изисква много висок стартов въртящ момент. Здравият дизайн гарантира висока експлоатационна надеждност и дълго обслужване.

 

Предимства на течните стартери GINO AG тип FE с един поглед:

- Плавно, безстепенно стартиране на моторите с плъзгащи се пръстени

- Регулируеми начални времена

- Триъгълна конфигурация на електродите за балансирана плътност на тока

- Клас на защита: IP55

- Глобална структура за въвеждане в експлоатация и обслужване

- Втулки над нивото на водата

- Мащабируемо за двойно задвижване с пиньон


Приложенията на FE стартерите са следните:

- Топкowa мелница

- Циментова мелница

- SAG мелница

- Гираторна трошачка

- Ударна трошачка

- Шредер