Софтстартер VMX-PFE Motortronics

VMX-PFE

Изборът за леки и средно натоварени промишлени приложения, с номинални стойности на мощността на управлявания електродвигател до 15kW, VMX-PFE ™ е идеален за поддръжка на по-малки променливотокови асинхронни двигатели. Лесният монтаж на DIN шина прави софтстартера VMX-PFE™ естественият избор за дистрибутори и интегратори.

Спецификация

Захранващо напрежение: 200VAC - 480VAC;

Диапазон на мощността: 1,1kW до 15kW;

Номинален ток: 1A до 28A;

Настройка: само 3 настройки

3S Технология: Автоматични профили за управление на рампи;

Байпас: вграден.

Допълнителни функции

Защита от токово претоварване: предпазва софтстартера от използване над неговата работна стойност.

Вътрешен байпас: намалява разходите, след като байпасът е активен. Намалява размера на таблото и произведената топлина.

Широк само 48mm (размер 1): същата ширина като типичния контактор и позволява използването на по-компактен шкаф.

Монтаж на Din шина: за лесен монтаж - той просто се захваща.