Софтстартер VMX-agility Motortronics

VMX-AGY

Пълнофункционален компактен софтстартер

VMX-agility™ е разработен, за да надвиши високите изисквания на клиентите за индустриална автоматизация на моторното управление. Софтстартерът agility™ осигурява стабилно пускане и спиране за плавна и ефективна работа. Един стандартен размер на корпуса обхваща всички типични приложения от 2.2kW до 260kW при напрежение 200VAC-600VAC.

Защита на двигателя от претоварване

В случай на претоварване защитата на двигателя и софтстартера се осъществява чрез интелигентна функция за запазване на термичната памет. Непрекъснатото проследяване на претоварванията води до установяване на нивата на загряване на двигателя, дори когато VMX-agility ™ е в състояние „изключено“. Това е комбинирано със защита и диагностика, осигуряващи спокойствие на оператора по време на работа на двигателя.

Регистрация на събития

Регистрирането на събития от VMX-agility™ е уникална функция, която записва последните 1600 събития, за да даде възможност за бърз и точен анализ на неизправности, както и тяхното разрешаване. Записване на множество дейности, включително стартиране, спиране, връх на рампа, неизправности, параметри на приложението (време, ниво на претоварване, токове, честота) и информация за устройството. Дневникът на събитията може да бъде изтеглен през USB порт или чрез VMX-agility комисионен софтуер.

Плавно спиране

Елиминиране воден удар чрез плавен стоп контрол. Постепенно намаляване на изходния въртящ момент на електродвигателя се осигурява, когато се задейства спирачен сигнал. Внимателната проверка на вентилите и другите компоненти на хидравличната система елиминира риска от излагане на удар и разрушителния потенциал на водния чук.

Спецификация

Захранващо напрежение: 200VAC - 600VAC;

Диапазон на мощността: 2.2kW до 260kW;

Номинален ток: 17А до 477А;

Приложения: 23 профила;

3S Технология: Автоматични профили за управление на рампи;

Байпас: вграден.

Допълнителни функции

Оперативна верига: стандартно 24VDC захранващо напрежение с допълнителен захранващ модул, който адаптира цифровото входно напрежение, за да приеме сигнал 110-22VAC.

Функция за забавяне на пускането: умишлено закъснение при стартиране, което позволява задействане на задвижките на помпата да се отворят преди пускане.

По-ниски производствени разходи за табла: VMX-agility™ използва един общ размер на корпуса в диапазона на напрежение от 200VAC до 600VAC, улесняващи ефективното разположение на таблата и връзките, за да се намали времето за производство.

Режим на пожар: Външен входен сигнал, който отменя нормалното управление, позволява на двигателя да продължи да работи в аварийни ситуации.

Брой стартове: опционален вентилатор за охлаждане за приложения с голямо натоварване и с до 40 старта на час.