Моторни защити тип MMP-T Mitsubishi

Image

Моторната защита е устройство, интегриращо функции на прекъсвач за ниско напрежение и реле за термично претоварване. Веригата на електродвигателя изисква различни роли, включително разединяване, включване/изключване на веригата, защита от късо съединение, защита на устройството, управление на двигателя и защита от претоварване.

Обикновено веригата на електродвигателя се състои от прекъсвач за ниско напрежение, контактор и реле за термично претоварване, като всяко от устройствата има своя собствена независима роля. От друга страна, верига за управление на електродвигател, която се състои от моторен прекъсвач и контактор, само контролът на двигателя се осигурява от контактора, докато другите функции са осигурени от моторния прекъсвач.

 

Предпазва от повреда индустриален двигател с помощта на едно устройство

Една моторна защита може да открие претоварване и загуба на фаза на двигателя и също така прави възможно изключване на тока на късо съединение. Този компактен корпус на моторния прекъсвач постига номинална изключвателна способност при късо съединение от 100kA (200/240V).

 

Подобрява безопасността по време на поддръжката на продукта

Моторната защита е оборудвана с DIN и VDE стандартизирано защитно покритие, което помага за подобряване на безопасността по време на работа по поддръжката.

 

Намалява размера на контролния панел и разпределителното табло

Вътрешната структура на моторната защита е оптимизирана за намаляване на дълбочината. Когато се използва аксесоар за свързване на проводник (UT-MT), той допълнително ще намали размера на контролното и разпределителното табло.
Освен това, към моторната защита може да бъде добавен допълнителен контакт/алармен контакт, както и индикатор за късо съединение (показва се в червено, когато има късо съединение) в тяло с ширина 45mm.

Тип

Обхват на тока
на настройка

Мощност на
електродвигателя (АС-3)

 Цена 

Цена с ДДС

MMP-T32LF 0.25A
0.16А - 0.25А
0.06kW

74,63 лв.

89,56 лв.

MMP-T32LF 0.4A
0.25 - 0.40А
0.09kW

74,63 лв.

89,56 лв.

MMP-T32LF 0.63A
0.4А - 0.63А
0.18kW

74,63 лв.

89,56 лв.

MMP-TF32LF 1A
0.63А-1А
0.25kW

74,63 лв.

89,56 лв.

MMP-T32LF 1.6A
1А -1.6А
0.55kW

74,63 лв.

89,56 лв.

MMP-T32LF 2.5A
1.6А - 2.5А
0.75kW

74,63 лв.

89,56 лв.

MMP-T32LF 4.0A
2.5A - 4A
1.5kW

74,63 лв.

89,56 лв.

MMP-T32LF 6.3A
4А - 6.3А
2.2kW

74,63 лв.

89,56 лв.

MMP-T32LF 8.0A
5А - 8А
3kW

74,63 лв.

89,56 лв.

MMP-T32LF 10A
6А - 10А
4kW

74,63 лв.

89,56 лв.

MMP-T32LF 13A
9А - 13А
5.5kW

74,63 лв.

89,56 лв.

MMP-T32LF 18A
12А - 18А
8kW

74,63 лв.

89,56 лв.

MMP-T32LF 25A
18А - 25А
11kW

74,63 лв.

89,56 лв.

MMP-T32LF 32A
24А - 32А
15kW

74,63 лв.

89,56 лв.

  • Motor Circuit Breakers MMP-T Series Catalogue