Устройства за управление на спирачки

Предпазно реле PNOZ s50 за безопасно управление на спирачка


 
 
 

PNOZ s50

Приложения с предпазни спирачки и задържащи спирачки изискват надеждно наблюдение. Това елиминира всички потенциални опасности за потребителя – дори когато задвижването е в изключено състояниеСъс самостоятелното реле за безопасност PNOZ s50, Pilz предлага икономично решение за управление на две предпазни спирачки до категория PL e по EN ISO 13849-1.

На релето за безопасност PNOZ s50, временното превъзбуждане е последвано от намаляване на напрежението, за което могат да се задават параметри. Получените кратки времена на вентилация помагат да направите вашето приложение по-енергийно ефективноОт една страна, безопасното управление на спирачките позволява бързо превключване в аварийни ситуацииОт друга страна, релето осигурява бавно превключване с ниско износване при нормална работа, като по този начин намалява изискванията за поддръжка.

Безопасно и безконтактно спиране

  • Максимална безопасност до PL e от EN ISO 13849-1, когато са активирани две спирачки (спирачки за задържане или спирачки за безопасност)
  • Безконтактната технология с до 4,5A на предпазна спирачка позволява кратко време за реакция и устойчиво решение
  • Спиране без износване
  • Висока безопасност и ниско износване на спирачката благодарение на бързото или бавно изключване на захранващите вериги
  • Бърза диагностика чрез дисплей
  • Независим от производителя контрол на спирачките благодарение на безопасни цифрови входове

Характеристики на релето за безопасност PNOZ s50

PNOZ s50

  • Лесна навигация в менюто с помощта на въртящ се бутон
  • Настройка на параметри и диагностични съобщения, показани на дисплея
  • Реле за безопасност с два 2-пинови безопасни електронни цифрови изхода за 24VDC, всеки с 4,5A
  • Намалени времена на цикъла чрез временно превъзбуждане с последващо намаляване на напрежението

Продуктова гама  устройства за управление на спирачки

PNOZ s50

Реле за безопасност PNOZ s50 – безопасно управление на спирачка

Релето PNOZ s50 е подходящо за безопасно управление на спирачки и мониторинг на задържащи спирачки или предпазни спирачки.

PMCprotego

Тест за безопасна спирачка с PMCprotego DS Safe Motion

Друго решение за безопасно наблюдение на движението по вертикални оси е безопасното движение. Това осигурява интегрирани в задвижването функции за безопасност за защита на задържащите спирачки с циклично тестване.