- Трифазен мултиметър.

- Измерване на напрежение, ток, честота, мощност и фактор на мощността.

- Показване на максимални стойности на всички измервания.

- Потребление на енергия за текуща и реална мощност.

- Фазовa последователност и липса на  фаза.

- Клас на точност 0,5%.

- LCD дисплей с подсветка

- Индикация за състояние на фаза (LED)

- Лесен монтаж – панелен монтаж.

Цена: 287.48 лв.  Цена с ДДС: 344.98 лв.