- Точност  0.2%

- Индиректен  5А или директен с токови трансдюсери

- До 6 месеца регистриране на данни за енергия

- Вграден T.O.U електромер

- Прости управлявани менюта

- RS-485 комуникационен порт

- Modbus и BACnet протоколи

- LCD display

- Лесен монтаж - монтиран по DIN шина

- Измерване на хармоничен състав до 32-ри хармоник

- Цифров изход S0 (по избор).

 Цена: 547.98 лв. Цена с ДДС: 657.58 лв.