- Клас на точност 0,2 (0,1% опция чрез специално калибриране);

- Показване на електрически променливи;

- Регистриране на данни за енергия - до 6 месеца;

- Вградени тарифи;

- Хармоничен състав - до 64-ти хармоник;

- Много езици за управление;

- RS-485 комуникационен порт;

- Modbus и BACnet протоколи (RTU/MSTP);

- Програмируем изход (S0);

- Екран на формата на вълната;

- Цветен дисплей с висока разделителна способност (320 × 240 пиксела);

- Лесен монтаж – панелен монтаж;

- Измерване на ток на утечка;

- TCP / IP и уеб браузър, алармено съобщение по имейл;

- Бърз доклад, база данни.

Цена: 817.67 лв., Цена с ДДС: 981.20 лв.