Трифазен електромер тип DM735-Mod

Трифазен електромер тип DM735-Mod

Технически характеристики

- Ширина на корпуса 7 модула

- Сериен протокол:Modbus RTU

- Дисплей: LCD

- Напрежение: 3*230/400V

- Ток: 5 (100)A или 5A

- Измервания: активна kWh

 

Цена:  200,03 лв. Цена с ДДС:  240,03 лв.