Еднофазен електромер тип DM215-Mod

Еднофазен електромер тип DM215-Mod

Технически характеристики

- Ширина на корпуса 2 модула

- Сериен протокол:Modbus RTU

- Дисплей: LCD

- Напрежение: 230V

- Ток: 5 (60)A

- Измервания: активна kWh

 

Цена:  78,60 лв. Цена с ДДС:  94,32 лв.