Реле за време мултифункционално GRT8-M1 W240

GRT8-M1-W240

Приложение

Многофункционалното реле за време може да се използва за управление на електрически уреди, осветление, отопление, двигатели, помпи, вентилатори и др. (10 функции, 10 времеви диапазона, работи с различни напрежения).

- 5 времеви функции, управлявани от захранващото напрежение Un;

- 4 времеви функции, управлявани от контролния вход S;

- 1 функция на самозадържащо реле;

- Удобна настройка на времевия диапазон чрез въртящи се превключватели;

- Мащаб на времето от 0,1s до 10 дни, разделен на 10 диапазона.

Цена: 50.82 лв.; Цена с ДДС: 60.98 лв.

 

Функционална диаграма

А: Времезакъснение при включване на захранването

Image

B: Генериране на интервал от време (при включване на захранването)

Image

С: Повтаряне на цикъл (S изключен)                                               

Image

D: Повтаряне на цикъл (S включен)                                       

Image

E: Времезакъснение при изключване на S                     

Image

 F: Единично включване на релето чрез S                     

Image

G: единично включване на релето чрез задния фронт на сигнала S                        

Image

H: Времезакъснение при включване/изключване на S

Image

I: Самозадържащо се реле

Image

J: Генератор на импулси

Image

Схема на свързване

Image

Габаритни размери

Image
  • GEYA electrical control device catalog