Реле за мониторинг на променлив ток СМР

Реле за мониторинг на променлив ток СМР

Релето за мониторинг на ток има два превключващи контакта. Подходящо е за променлив ток (16-60 Hz) и не е необходим допълнителен захранващ източник. Входният ток може да се регулира със заключващ се бутон. Контактите са безпотенциални: те механично се задържат в същото положение.
Конструкцията на релето и избора на материали го прави подходящо да издържа на корозионна атмосфера, ниски и високи температури, сътресения и вибрации, както и суха до много влажна среда.
Не е необходим външен цокъл, защото релето може да се монтира директно на 35мм шина без допълнителни крепежни елементи или на всякаква повърхност чрез 2 винта.

Приложение

Тази серия релета са предназначени за приложения в подвижен състав за точно наблюдение на тока.

Характеристики

- Реле за мониторинг на ток

- Променливотоков вход (16-60Hz)

- 2 C/O контакта

- Много чувствително, много точно реле

- Регулируем входен ток чрез заключващ се рвгулатор

- Диапазон на тока: 0,2-12A

- Безпотенциални контакти

- Не е необходимо спомагателно захранване

- Винтови клеми IP20

- Монтаж на 35мм шина

- Монтиране на всякаква повърхност чрез 2 винта

Ползи

Доказано надеждно реле
Дългосрочна работа
Лесно се поддържа
Ниска цена на жизнения цикъл
Няма поддръжка