Индустриални конектори

DA-003-F
Image

Изобржение

Технически характеристики

Изобржение

Технически характеристики

DA-003-MF
Терминали: винтови клеми
DA-003-MSF
Терминали: пружинни клеми
Номинален ток: 10A
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V
Номинално напрежение: 250V
Сечение на проводника: 1.0~2.5mm2
Сечение на проводника: 0.14~2.5mm2
Полюси: 3P+PE
Полюси: 3P+PE
Съответствие: D3A-Hoods&Housings
Съответствие: D3A-Hoods&Housings
DA-004-MF
Терминали: винтови клеми
DA-003-MSF
Терминали: пружинни клеми
Номинален ток: 10A
Номинален ток: 10A
Номинално напрежение: 250V
Номинално напрежение: 250V
Сечение на проводника: 1.0~2.5mm2
Сечение на проводника: 0.14~2.5mm2
Полюси: 4P+PE
Полюси: 4P+PE
Съответствие: D3A-Hoods&Housings
Съответствие: D3A-Hoods&Housings
DA-010-MF
Терминали: винтови клеми
DA-010-MSF
Терминали: пружинни клеми
Номинален ток: 16A
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V
Номинално напрежение: 250V
Сечение на проводника: 1.0~2.5mm2
Сечение на проводника: 1.0~2.5mm2
Полюси: 10P+PE
Полюси: 10P+PE
Съответствие: D10A-Hoods&Housings
Съответствие: D10A-Hoods&Housings
DA-016-MF
Терминали: винтови клеми
DA-016-MSF
Терминали: пружинни клеми
Номинален ток: 16A
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V
Номинално напрежение: 250V
Сечение на проводника: 1.0~2.5mm2
Сечение на проводника: 1.0~2.5mm2
Полюси: 16P+PE
Полюси: 16P+PE
Съответствие: D16A-Hoods&Housings
Съответствие: D16A-Hoods&Housings
DA-032-MF
Терминали: винтови клеми
DA-016-MSF
Терминали: пружинни клеми
Номинален ток: 16A
Номинален ток: 16A
Номинално напрежение: 250V
Номинално напрежение: 250V
Сечение на проводника: 1.0~2.5mm2
Сечение на проводника: 1.0~2.5mm2
Полюси: 32P+PE
Полюси: 32P+PE
Съответствие: D32A-Hoods&Housings
Съответствие: D32A-Hoods&Housings