Цокъл за реле модел V29

V29

За тежки, индустриални приложения, дизайн за спестяване на пространство. Инсталирането и подмяната на релетата става лесно и спестява разходи. От потребителя не се изисква поддръжка.

Описание

Цокълът за реле модел V29 има две висококачествени пружинни клеми за всеки релеен контакт, подходящи за два проводника с общо сечение до 2,5мм2 (едножилен или многожичен), така че свързването може да бъде направено в цокъла и няма нужда от външен конектор или клеморед.
Пружинната клема позволява бързо свързване чрез натискане на пружината с плоска отвертка и поставяне на оголения проводник. Могат да се поставят едножилни и многожични проводници със сечение до 2,5мм2. Този бърз и лесен начин на свързване спестява до 75% от времето за окабеляване в сравнение с класическата технология, като например винтови клеми.
За да се избегне някакво неправилно поставяне на релето, цокълът може да бъде оборудван с механично заключване, за да се поставят само определени и еднакви релета.
Вижте стрелката за правилен монтаж на 35мм шина.

Характеристики

- Пружинни клеми

- Няма вътрешни запоявания/връзки

- Монтаж на 35мм (DIN) релса

- Степен на защита IP20

- Подходящ за всички релета от серия D

- Двойно свързване на контакт. Проводник със сечение до 2,5мм2

- Лесна и бърза инсталация (75% намаление на времето за свързване)

- Сигурно механично заключване

- Изрязан женски приемник за плътно захващане на щифтовете на релето

- Разбираема и ясна номерация на клемите на цокъла

Предимства

- Доказано надежден

- Дългосрочна работа

- Лесно се обслужва

- Ниска цена на жизнения цикъл

- Няма поддръжка