Вакуумни прекъсвачи (HV VCB)

Image

Серията вакуумни прекъсвачи за високо напрежение и за вътрешен монтаж тип VS1 могат да се изпозват в трифазни променливотокови вериги с номинално напрежение 24kV за защита и контрол на енергийното оборудване на електропреносната мрежа и промишлените и минните предприятия. Този продукт е в съответствие на стандарт IEC 62271-100 {AC вакуумни прекъсвачи високо напрежение}, JB3855-96 {3.6-40.5kV вакуумни прекъсвачи високо напрежение, AC за вътрешен монтаж}, DL/T403 -2000 {Технически условия за 12-40.5kV AC вакуумни прекъсвачи високо напрежение за вътрешен монтаж}, както и съответните изисквания на IEC60694:1996.

Този прекъсвач може да се използва като фиксиран или изваждаем тип.

Технически характеристики

Величина
Мерна единица
Данни
1
Номинално напрежение
kV
24
2
Номинална честота
Hz
50
3
Номинално напрежение на издържане (пик)
kV
95
4
Номинално напрежение на издържане с промишлена честота (1 мин)
kV
79
5
Номинален прекъсващ ток на късо съединение
kA
20
25
31.5
40
6
Номинален ток
A
630
630
1250
1250
1250
1250
1600
1600
-
-
2000
2000
-
-
2500
2500
-
-
3150
3150
7
Номинален краткотраен ток на издържане (виртуална стойност)
kA
20
25
31.5
40
8
Номинален пиков ток на издържане (пик)
kA
50
63
80
100
9
Номинален ток на включване на късо съединение (пик)
kA
50
63
80
100
10
Номинална продължителност на тока на късо съединение
s
4
11
Брой прекъсвания на номинален ток на късо съединение
пъти
50 (при 40кА – 30)
12
Механичен живот
пъти
20 000
13
Номинално напрежение на издържане на оперативната верига с промишлена честота (1 мин)
V
2000
14
Комутационна възможност
-
О-0.3s-CO-180s-CO
О-0.180s-CO-180s-CO
15
Номинален изключващ ток на единична / задна кондензаторна банка
A
630/400 (при 40KA е 800/400)
16
Номинален ударен ток при включване на кондензаторна банка
kA
12.5 (честота ≤ 1000Hz)
17
Ход на контакта
mm
13 ± 1
18
Толеранс на хода на контакта
mm
3 ± 0.5
19
Време на пружината за включване на контакта
ms
≤ 2
20
Разлика във времето при трифазно включване и изключване
ms
≤ 2
21
Средна скорост на изключване
m/s
1 ± 0.2
21
Средна скорост на изключване
m/s
1 ± 0.2
22
Средна скорост на включване
m/s
0.6 +0.2/-0.1
23
Време за изключване (при номинално напрежение)
ms
20 ~ 60
24
Време за включване (при номинално напрежение)
ms
30 ~ 70
25
Номинално оперативно напрежение на включване и изключване
V
AC110/220, DC110/220
26
Номинално напрежение на двигателя за съхранение на енергия
V
AC110/220, DC110/220
28
Време за съхранение на енергия
s
≤ 15
29
Разрешена дебелина на абразия на динамичния и статичния контакт
mm
3
30
Амплитуда на отскок при изключване на контакта
mm
≤ 3
31
Основно съпротивление на проводимата верига
μΩ
630А ≤ 65μΩ
1250А ≤ 55μΩ
600А - 2000А ≤ 45μΩ
2500 и повече ≤ 35μΩ
32
Контактна сила на включване на контакта
N
20kA – 2000N ± 200N
25kA – 2400N ± 200N
31.5kA – 3100N ± 200N
40kA – 5000N ± 300N