Въздушни автоматични прекъсвачи GTW1

Въздушните прекъсвачи серия GTW1 са приложими в разпределителни променливотокови мрежи с честота 50Hz, с номинално напрежение 400V и 690V, номинален ток от 630А ~ 6300А, за да разпределят електрическата енергия, да защитават веригите от к. с., да предотвратяват повреждане на електрическите съоръжения при претоварване, понижено напрежение и монофазно земно съединение. Разполагайки с интелигентни защитни функции и прецизна селективност на защитите, прекъсвачът може да повиши надеждността и да предотврати нежелано прекъсване на електрическото захранване.

1. Номинален ток на прекъсвача

Номинален ток на корпуса Inm (A)
Номинален ток на полюс In (A)
2000
400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
3200
2000, 2500, 2900, 3200
4000
3200, 3600, 4000
6300
4000, 5000, 6300

2. Номинална изключвателна способност на прекъсвача и кратковременен ток на издържане, дъгогасителното разстояние е нула.

Номинален ток на корпуса Inm  (A)
2000
3200
4000
6300
Номинална изключвателна способност Icu (кA) O-CO
400V
85
100
100
120
690V
50
65
65
80
Номинална включвателна способност N×Icu (кA)/ cosФ
400V
176/0.2
220/0.2
220/0.2
264/0.2
690V
105/0.25
143/0.2
143/0.2
187/0.2
Номинална работна изключвателна способност Icu (KA) O-CO
400V
50
65
65
80
690V
40
50
50
70

3. Интелигентен контролер за защита от претоварване и к. с.

Продължително
времезакъснение
(термична защита)
МТЗ с времезакъснение
МТЗ с моментално изключване
Земно съединение
Ir1
Ir2
Точност
Ir3
Точност
Ig
Точност
(0.4-1)In
(0.4-15)In
±10%
In~50kA (Inm = 200A)
In~75kA (Inm = 3200~4000A)
In~100kA(Inm = 6300A)
±15%
Inm=2000~4000A
(0.2~0.8)
Inмax.=1200A
Min.=160A
Inm=6300A
 (0.2-1.0)In
±10%