Въздушни автоматични прекъсвачи NDW3

Image

Въздушените прекъсвачи от серията NDW3 на компанията NADER (наричани по-долу „ACB“), чието номинално работно напрежение е 400V/690V и номиналния ток е от 200А до 6300A, се използват главно в разпределителни променливотокови мрежи за разпределение на мощността, както и за защита на веригите и оборудването от претоварване, понижено напрежение, късо и земно съединение. В ACB се използват контролери, които могат да осигурят прецизна селективна защита и многофункционалност. Освен това контролерът 3H разполага с комуникационен интерфейс за връзка с полева мрежа за осъществяване на дистанционно управление, дистанционно регулиране, дистанционно измерване и дистанционна информация, което може да отговори на изискванията за автоматично управление. Защитата от то на утечка също може се реализира, когато ACB е съчетан с трансформатор на утечка и съответния контролер.
Междувременно те могат да се използват и като разединители.

Номинален ток на серията NDW3

Image

Изключвателна способност и краткотраен ток на изключване на прекъсвачите от серия NDW3

Image

Контролерът е един от основните компоненти на прекъсвача, който осигурява функциите защита от претоварване, късо и земно съединение, токов дисбаланс, пренапрежение, понижено напрежение, дисбаланс на напрежението, свръхчестота, понижена честота, обратна мощност и други повреди. Реализира необходимата нормална работа на електрическата мрежа чрез наблюдение на натоварването, защита на необходимата стойност, блокировки и други функции.

Контролерът има функции за измерване на ток, напрежение, мощност, честота, електрическа енергия, хармоници и други параметри на електрическата мрежа. Функцията за запис на неизправност, аларми, работа, максимален ток, износване на контактите и други параметри за спомагане на оперативната поддръжка. Когато електрическата мрежа поддържа комуникационна мрежа, контролерът може да реализира дистанционното наблюдение, дистанционната комуникация, дистанционното управление и дистанционното регулиране от отдалечен терминал за автоматизация на разпределението на електроенергията.

Видове контролери

Модел

NWK21/NWK31

NWK21(V)/NWK31(V)

NWK22/NWK32
NWK22(V)/NWK32(V)
NWK22(P)/NWK32(P)

Изображение на контролера

Image
Image
Image

Контролерите NWK31 и NWK32 се инсталират в прекъсвачите NDW3-1600.

Контролерите NWK21 и NWK22 се инсталират в прекъсвачите NDW3-2500, NDW3-4000 и NDW3-6300.