Аксесоари за МАП и ДТЗ

Аксесоари за МАП и ДТЗ

Описание и предимства на аксесоарите за МАП и ДТЗ

Аксесоари за сигнализация

AUX auxiliary contact

Функция: Показва включеното или изключеното състояние на прекъсвача

Приложение: Отдалечена индикация за състоянието на прекъсвача.

ALT Alarming contact

Функция: Изпраща сигнал в момента на изключване поради неизправност на прекъсвача. На предния панел има механична индикация, която може да индикира за изключването поради неизправност.

AUX+ALT/AUX double switching contact

Функция: Два включващи контакта могат да: Индикират „включеното” или „изключеното състояние на прекъсвача. Индикират неизправното изключване на прекъсвача.

Приложение: Два кръга
                                  Нагоре: AUX
                                  Надолу: ALT/AUX

Избиране на функции със завъртане ключа на дясно.

Избиране на функция, индикирана на предния панел на устройството.

При изключване поради повреда индикаторът на предния панел на устройството ще бъде в червено.

Допълнителни аксесоари за сигнализация

AUX auxiliary contact

Функция: Показва включеното или изключеното състояние на прекъсвача

Приложение: Отдалечена индикация за състоянието на прекъсвача.

ALT Alarming contact

Функция: Изпраща сигнал в момента на изключване поради неизправност на прекъсвача. На предния панел има механична индикация, която може да индикира за изключването поради неизправност.

AUX+ALT/AUX double switching contact

Функция: Два включващи контакта могат да: Индикират „включеното” или „изключеното състояние на прекъсвача. Индикират неизправното изключване на прекъсвача.

Приложение: Два кръга

Нагоре: AUX

Надолу: ALT/AUX

Избиране на функции със завъртане ключа на дясно. Избиране на функция, индикирана на предния панел на устройството. При изключване поради повреда индикаторът на предния панел на устройството ще бъде в червено.

Аксесоари за изключване

SHT Shunt release, SHTA Shunt release + AUX

Функция: Когато получи сигнал, задейства изключването на прекъсвача SHTA: включва индикация за състоянието на контакта,за да индикира вкл./изкл. състояние на прекъсвачите

Приложение: Отдалеченият контрол може да постигне аварийно спиране. Отдалечена индикация за състоянието на прекъсвача.

UVT under-voltage release

Функция: Когато захранващото напрежение е по-ниско с 35%-70% от номиналното, то предизвиква прекъсване на прекъсвача; Когато захранването не се подава нормално, то предпазва прекъсвача от повторно свързване към веригата. 0.2 секунди времезакъснение предотвратява временното понижаване на напрежението от причиненото изключване поради неизправност.

Приложение: Предотвратяване рестарт на системата без контролен сигнал, осигуряване на безопасност.

OVT over-voltage release

Функция: Наблюдава напрежението между фазата и нулата. Когато напрежението нараства, то задейства изключването на прекъсвача. Диапазон на номиналното изключвателно напрежение: 280VAC +/-5%.

Приложение: Предотвратява повреждането на веригата и оборудването от пренапрежение.

OUVT Over&under-voltage release

Функция: Освобождаване от пренапрежение и изключване на прекъсвача при понижение на захранващото напрежение. Диапазон на номиналното изключвателно напрежение: 55~160V.

Приложение: Предотвратява повреждането на веригата и оборудването от пренапрежение и ниско напрежение.