Серия ЕМ с фиксирана защита

Автоматични прекъсвачи серия PN с регулируема защита

Описание и предимства на прекъсвачите серия EM

Дизайнът на автоматичните прекъсвачи лят корпус серия EM налага най-новият принцип за токоограничаване и технологии за производство, характеризиращи се с компактна структура, модулност, голяма изключвателна способност и др. Те са подходящи за променливотокови вериги с честота 50Hz, с номинално напрежение до 690V и номинален ток до 1600A. Използват се главно за разпределение на електрическа енергия и защита на веригите и електрическото оборудване от претоварване, понижено напрежение и късо съединение. Според изключвателната си способност, автоматичните прекъсвачи се разделят на N, S и H тип.

Автоматичният прекъсвач с лят корпус серия EM отговаря на следните стандарти:

- ICE 60947-1 и GBT14048.1

- ICE 60947-1 и GBT14048.2

- ICE 60947-4 и GBT14048.4

- ICE60947-5-1 и GBT14048.5

- Техника за контрол на веригите

Работни условия

- Височина над морското равнище: не повече от 2000m

- Средна температура на околната среда: не по-висока от +40℃, не по-ниска от -5℃

- Може да издържи на въздействието на влажен въздух и солена мъгла.

- Монтаж на място без опасност от взрив и без корозия, увреждане от изолационни газове и електропроводим прах.

- Без директно въздействие от дъжд и сняг.

- Степен на замърсяване: 3

Изключвателни характеристики

Номинален ток на изключване (А)

Електромагнитен ток на изключване (А)

Забележка

Продължителност на неработоспособно състояние при 1.05In (студен)

Продължителност на неработоспособно състояние при 1.30In (топъл)

63A ≤ In ≤ 100A

10In x (1 ± 20%)

Тип за разпределение

≤ 2 часа

≥ 2 часа

100A ≤ In ≤ 800A

10In x (1 ± 20%)

Тип за разпределение

≤ 2 часа

≥ 2 часа

Описание на предния панел

 1. Име на фирмата GACIA
 2. Код на продукта
 3. Изолационно напрежение
 4. Номинално импулсно напрежение на издържане
 5. Номинална честота
 6. Категория на използване на продукта
 7. Номинална работна температура
 8. Знак за изолация
 9. Приложим стандарт
 10. Работно напрежение
 11. Максимална изключвателна способност на к. с.
 12. Ръкохватка
 13. Номинална работна изключвателна способност на к. с.
 14. Означение за включен/изключен прекъсвач
 15. Номинален ток
 16. Бутон за тест на прекъсвача