Аксесоари за серия ЕМ

Изключвателна бобина

Моторно задвижване

Спомагателен контакт

Минималнонапреженова
изключвателна бобина

Механизъм за ръчно включване/изключване

Двоен спомагателен контакт