Електромер за подвижен състав EM4T II

EM4T-II

Описание и предимства на електромера за подвижен състав EM4T II

EM4T II е електромер в съответствие с изискванията на EN 50463-X и по този начин отговаря на изискванията на директивите на ЕО 2008/57/ЕС и 2011/92/ЕС.

EM4T II обработва сигналите от трансформатор и електронни конвертиращи системи на ток и напрежение за изчисляване на стойностите на електроенергията, които се съхраняват като информация за натоварването. В този профил на натоварването на всеки 5 минути (друг интервал при поискване) се отчитат стойностите на първичната енергия заедно с информация за времето и състоянието, а опционално и със съответните локални координати.

Информацията за измерената енергия включва отделно консумираната и регенерираната активна и реактивна енергия, които се съхраняват в паметта на профила на натоварване (на интервал от 5 минути) за най-малко 300 дни.

Сигналите от двата променливотокови и двата постояннотокови входни канала (за напрежението и тока) се използват за изчисляване на стойностите на електроенергията. Високата точност на измерване на стойността на електроенергията се гарантира от цифровия сигнален конвертор, осигуряващ най-високо ниво на температурна и дългосрочна стабилност.

Опционално EM4T II е наличен и във вариант с един вход за напрежението и до три токови входа за измерване на потреблението на електроенергия на превозни средства с няколко точки на захранване.

EM4T II е подходящ за използване в превозни средства с няколко захранващи напрежения. Покрити са напреженията за захранване 25kV, 50Hz и 15kV, 16,7Hz, както и 750 VDC, 1,5 kVDC или 3 kVDC. Промяната в напрежението се открива от електромера и се съхранява в профила на товара.

EM4T II има специален входен интерфейс за получаване на серийните съобщения с данни в съответствие с NMEA 0183, включително данните за местоположението на точката на консумация на електроенергия. Той също синхронизира вътрешния часовник на електромера, като използва получената информация за времето.

В EM4TII се съхранява дневник в пълно съответствие с проекта за стандарт EN 50463-3. Тази информация в дневника съдържа например загуба и получаване на работното напрежение, събития като включване и изключване на захранващото напрежение, синхронизация на часовника и промяна на параметрите, които влияят на изчисляването на електроене.

EM4T-II

Технически параметри на електромера за подвижен състав EM4T II

Входни канали за измерване

- 4 галванично изолирани входове за свързване на напреженови и токови сензори (AC, DC или ACDC;
- 1 напреженов сензор (DC) и до 3 токови сензора (DCDCDC)
Обхвати на измерване
Номинално напрежение (вторично)
Номинален ток (вторичен)
AC: 70 - 300V или 17,9 - 100mA
DC: 17,9 - 100mA
AC: 1 - 5A или 25 - 1000mA
DC: 25 - 2000mA

Клас на точност

Клас 0,5 R (според проект за стандарт EN 50463-2)

Интервал на дискретизация

4800Hz

Профил на товара

- Запис на консумираната и регенерираната активна и реактивна енергия, единици kWh и kVArh;
- Минимална дължина на периода 1 минута;
- Записване на местоположението и информация за състоянието съгласно проекта за стандарт EN 50463-3 с памет най-малко 300 дни при дължина на периода 5 минути (60 дни при дължина на периода 1 минута)

Точност на часовника

<10 ppm

Комуникационни интерфейси

- 2 x RS-интерфейса (двупосочни, RS232, RS422 или RS485), например за модемна връзка, протокол за данни съгласно проекта за стандарт EN 50463-3 и IEC 62056-21
ЗАБЕЛЕЖКА: паралелна работа на двата RS-интерфейса трябва да се избягва.
- 1 x RS232 (еднопосочен) за регистрация на телеграмите с GPS данни съгласно NMEA 0183

Дисплей

LCD самоосветяващ се, приблизителна височина на знаците 4mm

Степен на защита

IP65

Захранващо напрежение

24 - 110V (съгласно EN 50155), консумация (без модем) 3W

Захранващо напрежение за модем (опция)

12V, max. 8W, ежедневно модема се ресетира от EM4T II

Обхвати на температурата

Работна температура: -40°C - +75°C
Температура на съхранение: -40°C - +85°C

Габаритни размери

165 x 289 x 70 mm (Ш x В x Д)

Тегло

приблизително 1,5kg

Приложими и стандарти и регламенти

prEN 50463-x (12/2011)

Проект: Приложение при железопътния транспорт - измерване на енергия на борда на влаковете

EN 50155 (2007)

Приложение при железопътния транспорт - Електронно оборудване, използвано на подвижния състав

EN 50121-3-2 (2006)

Приложение при железопътния транспорт - Електромагнитна съвместимост - част 3-2: подвижен състав - апарати

EN 61373 (2010)

Приложение при железопътния транспорт - Оборудването на подвижния състав - изпитвания на удари и вибрации

EN 50124-1 (2001)

Приложение при железопътния транспорт - Координация на изолацията - Част 1: Основни изисквания

IEC 62056-21 (2002)

Измерване на електроенергия - обмен на данни за отчитане, тарифи и контрол на натоварването - част 21: Директен локален обмен на данни