Разширение на ОРУ 110 kV в подстанция „Челопеч”

Разширение на ОРУ 110 kV в подстанция „Челопеч” 110/10/6,3kV

Изграждане на ново трансформаторно поле 110kV и подмяна на съоръженията в двете съществуващи полета 110 kV. Пълен инженеринг, включващ предпроектно проучване, подготовка на цялостно решение, инвестиционно проектиране, одобрение на проекта от компетентните инстанции, доставка на електрооборудване, строителни работи, провеждане на 72-часови проби, въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за позлване, следпродажбени услуги.